Ochrana osobních údajů - GDPR

Vážení přátelé stolního tenisu a Hravého baru.
Abyste mohli s námi pohodlněji komunikovat, vytvářet požadavky na rezervace a tyto kontrolovat společně se stavem své případné permanentky či poukazu, máte někteří z Vás u nás vytvořený účet. Pro zřízení tohoto účtu je zapotřebí Vaše svobodná vůle, emailová adresa a celé jméno. Jedná se tedy pouze o kontakt na Vás. Někdo by se snad mohl domnívat, že spojení Vašeho jména a emailové adresy, by mohlo naplňovat znaky osobního údaje, jehož definice dle „Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)“ zní:
bod 26) Zásady ochrany údajů by se měly uplatňovat na všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Osobní údaje, na něž byla uplatněna pseudonymizace a jež by mohly být přiřazeny fyzické osobě na základě dodatečných informací, by měly být považovány za informace o identifikovatelné fyzické osobě. Při určování, zda je fyzická osoba identifikovatelná, by se mělo přihlédnout ke všem prostředkům, jako je například výběr vyčleněním, o nichž lze rozumně předpokládat, že je správce nebo jiná osoba použijí pro přímou či nepřímou identifikaci dané fyzické osoby. Ke stanovení toho, zda lze rozumně předpokládat použití prostředků k identifikaci fyzické osoby, by měly být vzaty v úvahu všechny objektivní faktory, jako jsou náklady a čas, které si identifikace vyžádá, s přihlédnutím k technologii dostupné v době zpracování i k technologickému rozvoji. Zásady ochrany osobních údajů by se proto neměly vztahovat na anonymní informace, totiž informace, které se netýkají identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, ani na osobní údaje anonymizované tak, že subjekt údajů není nebo již přestal být identifikovatelným. Toto nařízení se tedy netýká zpracování těchto anonymních informací, včetně zpracování pro statistické nebo výzkumné účely.
Pro ty máme dobrou zprávu. Vaše jméno a emailová adresa nám slouží pouze a výhradně jako kontakt na Vás a ke zpracování Vašich požadavků vznesených prostřednictvím těchto dvou kontaktních údajů na nás. V minulosti jsme to nikdy nedělali a ani po tomto nařízení Vás nehodláme obtěžovat jinou elektronickou poštou, než tou, která se týká bezprostředně vyřízení Vašeho požadavku, případně upozornění na nevyužití Vaší rezervace. Proto od nás neočekávejte, žádné newslettery, případně jiná reklamní sdělení. Vaši emailovou adresu také nikomu k žádným účelům neposkytujeme s výjimkou Vašeho bezprostředního souhlasu, pokud by se taková potřeba vyskytla.
I nadále máte právo svou registraci na našich webových stránkách www.stolnitenisbrno.cz zrušit a zažádat o kompletní výmaz, nebo-li máte právo být zapomenut.
Máte-li pocit, že Vaše emailová adresa ve spojení s Vaším jménem by mohla vést k naplnění bodu 26), tudíž by mohla sloužit jako osobní údaj nezpochybnitelně přiřaditelný ke konkrétní osobě, a ta by se mohla cítit poškozena faktem, že navštěvuje naše zařízení, můžete si založit jiný účet s jinou emailovou adresou, která není adresná.
V naší fotogalerii je několik desítek fotek. Pokud snad je někdo, komu by umístění fotografie, na které se nachází, vadilo, nechť nás kontaktuje a zařídíme odstranění takových fotografií.
Děkujeme za pozornost a přejeme Vám příjemnou hru bez osobních údajů.

Za stolnitenisbrno.cz
Petr Barvínek

Menu

Aktuality

Turnaj ve stolním tenisu kat. B
6.11.2018 12:55, Lenka BarvínkováZveme vás na turnaj ve stolním tenisu kategorie B pro hráče všech úrovní až do okresního přeboru). Turnaj se uskuteční v sobotu 17. 11. 2018 od 18 hod. v Hravém baru. Hlavní cena: láhev Bairnsfather Absinth. Prezence od 17,30 hod. Zápisné 150 Kč. V ceně 1 welcome drink dle vašeho výběru. Přihlášení emailem, osobně či telefonicky min. den předem.
Všechny aktuality

Rezervujte si stolní tenis

Na telefonu: 605 048 049
Využijte náš
Rezervační formulář

Naše ceny

Pronájem stolu: 100 Kč/hod.
Permanentka: 900 Kč/10 hod.
CENÍK STOLNÍ TENIS
CENÍK HRAVÝ BAR

Fotogalerie

galerie Poslední fotografie do naší galerie vložila
Lenka Barvínková, 5.1.2013.
Pokud chcete vidět víc, navštivte naši Fotogalerii.